Slovensko Deutch English | Natisni |

Negovsko jezero

Jugovzhodno od Negove se na 11,3 ha razprostira umetno Negovsko jezero. Jezero je nastalo z združitvijo treh grajskih ribnikov. Leta 1967 je jezero bilo razglašeno kot varovan krajinski park, kjer imata domovanje redki vodni orešek (Trapa natans) in pisani lokvanj (Nymphaea alba). Včasih je bilo jezero privlačno za številne kopalce, ribiče in tabornike.